தமிழ் கவிதைகள்

தமிழ் கவிதைகள்

எல்லாக கண்களையும் இழந்த

தீபச்செல்வன்
சகோதரியின் கனவு!
-------------------------------------------------------!
யுத்தத்தை முடித்துத்திரும்பும்படி வழியனுப்பிய!
தன் இரண்டாவது கணவனையும்!
இழந்த சகோதரி!
இன்னும் உயிருடன் இருப்பதாக சொல்லியனுப்பியிருக்கிறாள்!
பதிலற்று கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன!
என் வார்த்தைகள்!
நொந்துபோன குரல்களால்!
தன் காட்சிகளை அவள் கோரிக்கொண்டிருக்கிறாள்.!
எப்பொழுதும் அவளுக்கு!
முன்னாள் விளையாடித் திரிந்துகொண்டிருந்த!
தன் குழந்தைகளை தேடுகிறாள்.!
அழிக்கப்பட்ட காட்சிகள்!
ஆன்மைவை நிறைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன!
எல்லாக் கண்களையும் இழந்துபோயிருக்கிறேன்!
என்பதை திரும்பத் திரும்ப சொல்கிறாள்!
கண்களை பிடுங்கிச் சென்ற ஷெல்!
அவளது இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் விழுத்திச் சென்றது.!
கண்களற்று துடித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான்!
அவள் மாபெரும் சனங்கள்!
கண்களை இழந்த!
மைதானத்தலிருந்து அகற்றப்பட்டாள்!
கண்கள் தொலைந்து போனது!
குழந்தைகளையும் கண்களையும் அவள் தேடிக்கொண்டிருந்தாள்!
சிதறிய குழந்தைகளின் குருதி!
காயமடைந்த அவளின் கண்கள் இருந்த இடத்தையும் நனைத்தன.!
குழந்தைகளின் குருதியால் ஊறியிருந்தபடி!
பெருநிலத்தை அவள் இறுதியில் பார்த்திருந்தாள்!
என்றும் தன்னால் தன் நிலத்தை!
பார்க்க முடியாதபடி திரும்பியிருக்கிறாள்.!
கடலால் கொண்டு செல்லப்பட்ட நாளிலிருந்து!
கனவிழந்து தன் உலகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாள்!
உடலெங்கும் ஷெல் துண்டுகள் ஓடியலைகின்றன!
கண்களை இழந்த சகோதரி கனவுகளைப் பற்றியே பேசுகின்றாள்

பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை.. ஏன் சினம்

சின்னு (சிவப்பிரகாசம்)
01.!
பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை!
-------------------------------------!
பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை!
பூ விலங்குகள் அழியட்டும்!
ஒழியட்டும் ஒப்பாத கடமைகள்!
உணரட்டும் புதிய உலகினை!
கதவுகள் இங்கெதற்கு!
கயவர்கள் அழிந்தபின்னர்!
கடமைகள் இங்கெதற்கு!
உணர்வுகள் உணர்ந்த பின்னர்!
இருட்டினில் கோப்பெதர்க்கு!
இந்தியர் விழித்துவிட!
பகட்டினில் வாழ்வெதற்கு!
பட்டினிச் சாவிருக்க!
பகற்பொழுது தேவையில்லை!
பகலவன் உலா வர!
வழித் துணை தேவையில்லை!
மகேசன் பவனி வர!
பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை!
பூவுலகு மீட்சி பெற!
உதிக்கட்டும் புதிய விதிமுறை!
அரசியலும் தூய்மை பெற!
இருட்டினில் சட்ட இயற்றலோ!
வெளிச்சம் கொண்டாருங்கள்!
குறைகள் நிறைய இருக்கலாம்!
வெளிச்சத்தில் செயல்படுங்கள்!
பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை!
புவியாளும் மன்னர்கள் மத்தியில்!
தேர்தலுக்கு வாக்களித்தால்!
முடியுமா மண்ணாலும் மன்னர் கடன்!
மடியட்டும் பழைய விதிமுறை!
தேர்தலுக்கு மட்டும் மன்னர் வரும் முறை!
வெளிவிடுங்கள் ஆட்சி முறையினை!
மன்னரும் அறிந்து கொள்ளட்டும்!
பூக்கட்டும் புதிய புன்னகை!
புகைந்து வாழும் மனிதர் வாழ்விலும்!
பட்டினிச் சாவிருக்க!
பகட்டான வாழ்வெதற்கு!
பகலவன் வந்தபின்னும்!
இருட்டறையில் கோப்பெதர்க்கு !
02.!
ஏன் சினம்!
-----------------!
சினத்தினை அழிக்கவல்ல!
சிறு துளி நஞ்சிருந்தால் -என்!
சிந்தைக்கு அளித்திடுங்கள்!
அகத்தினில் மகிழ்ந்திடுவேன்!
ஏழ்மைக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட!
ஏழைக்குப் பிறந்திட்டதால்!
கூழுக்குக் கவலைப்பட்டே!
இளமை கழிந்ததுவே!
சினமென்றும் கொண்டதில்லை!
வயிற்றுப் பசியிருக்க!
சிறுவயது கழிந்துவிட!
கை கொண்டே உழைத்து நானும்!
கனவுகள் வளர்த்துக்கொண்டேன்!
மணம் கொண்ட மங்கை நல்லாள்!
மகிழ்ந்திருக்க குழந்தைகள்!
என்வாழ்வும் வளம் கொள்ள!
சிறு பிழையும் சேர்ந்திடவே!
சிறுகுழந்தை வயதுவந்து!
வாழ்வும் தேடிடவே!
சினம் எனைச் சேர்ந்திடுதே!
அவன் வழி அவன் தேட!
என் மனம்!
ஏன் கொள்ளுது பெருஞ்சினம்

பக்தனைத் தேடி......?

நண்பன்
கடவுளைக் காண!
கிளம்பியது கூட்டம்!
கையில் கிடைத்த!
வாகனம் ஏற..!
நடுவழியில்!
சந்தேகம் வந்தது -!
கடவுள் எங்கிருக்கிறார்?!
பக்கத்தில்!
நின்ற வாகன ஓட்டியிடம்!
விசாரணை.....!
விரைந்து செல்லுங்கள் -!
நடை சாத்தும் நேரம்,!
அண்ணா சாலை வளைவில்!
தேவி தியேட்டர்களில்!
ஏதாவது ஒன்றில்....!
ஏதாவது சாலை ஒன்றில்!
பக்தர்கள் சென்ற!
வாகனம் துப்பிய!
அமில வாயுக்களால்,!
சுவாசிக்கத் திணறும்!
மலரொன்றை!
கவிதை ஒன்றால்!
வருடிக் கொண்டே!
தன் பக்தனை!
தேடிக் கொண்டிருக்கக் கூடும்........!
கடவுள் புன்னகையுடன்.......!
_________________!
நண்பன்

விஞ்ஞானம்.. தண்ணீர்ப் பஞ்சம்..அவளுக்காக

சென்னை - நவின், இர்வைன்
1.விஞ்ஞானம் தோற்கிறது!!
என்னவள்!
உள்ளிழுத்து!
வெளிவிடும் மூச்சுக்காற்றுக் !
கார்பன் டை ஆக்ஸைடாம் !
யார் சொன்னது? !
பிறகெப்படி நான்!
இத்தனை நாள் உயிரோடு!?!
2.தண்ணீர்ப் பஞ்சம்!
என்னவளே! !
உன் புருவங்களின் ஓரத்தில் !
பொதிந்து நிற்கும் !
அந்த வியர்வை முத்துக்களைச் !
சற்றே உன் சுண்டுவிரலால் !
சுழற்றிவிடு!!
தண்ணீர்ப் பஞ்சமாவது தீரட்டும் !
இந்தத் தமிழகத்தில்!!
!
3.அவளுக்காக!!
என் இதயத்துடிப்பைச் !
சற்றே நிறுத்திவைத்தேன் !
என்னவள் எந்தன் !
மார்பில் முகம்புதைத்தபோது! !
அவள் தூக்கம் !
கலைந்துவிடக்கூடாதென்பதற்காக! !
சென்னை நவின்,!
இர்வைன் கலிபோர்னியா

திறவியல்

கார்த்தி.என்
01.!
ஒரே பூட்டை!
மூன்று சாவிகள்!
திறந்தன!
நான்!
ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்!
இரண்டைத்!
தொலைக்க!
முடிவெடுத்தேன்.!
!
02.!
அலுவலகப் பெற்றோர்..!
பள்ளி முடித்து!
வீடு திரும்பும்!
குழந்தைக்கு!
எதிர் வீட்டு அக்காவோ!
மளிகைக் கடை மாமாவோ!
தினம் சாவி கொடுக்கும்!
பொம்மைகள்..!
!
03.!
பாதி வழியில்!
திரும்பிச் சென்று!
இழுத்துப் பார்த்த!
அத்தனை முறையும்!
கையோடு வருவதாயில்லை!
வாயிற் பூட்டும்!
வாழ்ந்த நாட்களும்

கண்டுகொண்டேனடி

ந.பரணீதரன்
பேனா நுனிக்குள் புதைந்து நிற்பவளே !
வார்த்தைகளாக வடிய மறுப்பது ஏனோ !
ஊரார் முன்னே திட்டித்தீர்த்துவிட்டு !
என் முன்னே மட்டும் இன்னிசை பாடுவது ஏனோ !
மனதின் உள்ளே மையல்கொண்டு !
வெளியே மட்டும் வேசம் காட்டுகின்றாய் !
உள்ளே நான் ஓசையில்லாமல் ஓய்வெடுக்க !
முகத்தில் மட்டும் வெறுப்பை உமிழ்கின்றாய் ஏன் !
உன் குரலோசைக் குயில் கீதத்தில் !
வார்த்தைகளை மிழுங்கும் !
அந்த நிமிடத்தில் !
என் சின்னஞ்சிறிய சீண்டல்களிற்கான !
உன் சிம்பொனிச்சிரிப்பில் !
என் கவிதைகளை நிராகரித்த உன் !
மனதின் பயப்பிராந்தில் !
நான் கண்டுகொண்டேனடி. . !
உனக்குள் நான் உறங்கிக்கொள்வதை !
என்தன் நினைவுகளால் !
உடையும் உன் பிஞ்சு இதயத்தை !
நானே அறிந்தேனடி. . !
புன்னகை சிந்தும் உன் !
பூவிதழ்களின் மேலே !
உறக்கம் மறந்த உன் !
விழிப்பாவையினுள்ளே !
பூமி கீறும் உன் !
பிஞ்சு விரல்களினுள்ளே !
நான் கண்டேனடி . . !
என்தன் காதல் ஒளிந்திருப்பதை !
வெறுத்த உன் உள்ளம் !
என்னை விரும்பி அழைப்பதில் !
சிறுத்த உன் இடை அடிக்கடி !
சிலிர்த்துக்கொள்வதில் !
கருத்த கூந்தல் எப்போதும் !
சோர்ந்து வீழ்வதில் !
நான் கண்டேனடி . !
கசங்கும் என் இதயத்தை

பூவையின் எண்ணங்கள்

சத்தி சக்திதாசன்
சக்தி சக்திதாசன் !
பொறித்து விட்டேன் மனதில் !
பொன்மகள் பெயரை !
போகாதம்மா நெஞ்சை விட்டு !
பூங்கொடி உன் நினைவுகள் !
காற்றாக வந்தாயோ என் !
கவிதையில் கலந்தாயோ !
நேற்றாக இருந்தாயே !
நினைவாக நிறைந்தாயோ !
மாற்றாத கோலத்தில் !
மங்கையுன் புன்னகை !
மணிக்கணக்கில் பேசினாலும் !
முடியாத பேச்சுக்கள் !
தோன்றாது புவியிலிது போல !
தோற்காத காதல் !
தோகைமயிலே ஒன்றுசொல்வேன் !
துணை இனியெனக்கு நீதானே !
அன்புடன் !
சக்தி

பொம்மையாதல்... பூக்களில்

நிலாரசிகன்
1.பொம்மையாதல்...!
உன் ஆதிக்கத்தை!
முழுமையாக!
தாங்கிக்கொண்டு!
நிழலாக தொடர்கிறது!
என் நிஜங்கள்...!
மிகச்சிறந்த ஓவியத்தை!
தனதாக்கிவிட்ட பெருமையில்!
வலம் வரும் உன் காலடியில்!
சிதைந்த ஓவியமாய்!
நசுங்குகிறது!
என் விருப்பங்கள்..!
என் பதில் எதிர்பாராத!
கேள்விகளுடன் துளைத்தெடுக்கும்!
உன் முன்னால் ஒரு!
பொம்மையாக தினம்தினம்!
உணர்வற்றுப்போகிறது!
என் பெண்மை.!
!
2.பூக்களில் உறங்கும் மெளனங்கள்...!
உன்னிடம் மென்மை!
எதிர்பார்த்து ஏமாந்து!
முள்ளில் விழுந்த பூவென!
நான் துடிக்கும் தருணங்களில்!
தட்டானின் சிறகுகளை!
பிய்தெரியும் ஒரு சிறுவனைப்போல்!
எவ்வித குற்றவுணர்வுமின்றி!
எனை ஆட்கொள்கிறாய் நீ.!
ரசனைகளும் எதிர்பார்ப்புகளும்!
நசுங்கியதில் வார்த்தைகளிருந்தும்!
ஊமையாகிறது என் பெண்மை.!
ஆயுதமற்ற போர்க்களத்தின்!
தினம் தினம் பூக்கள் சுமந்து!
வந்து சருகாகித் திரும்புகிறேன்.!
கானல்நீரில் எதிர்நீச்சலடிக்க!
இயலாமல் விடியலுக்காக!
காயங்களுடன் காத்திருக்கிறேன்!
பூக்களில் உறங்கும் மெளனமாக.!
-நிலாரசிகன்.!
!
-- !
அள்ளித்தர நட்புடன்,!
நிலாரசிகன்.!
தமிழுக்கு நிலவென்று பேர்

தேவதை

ஆஷிகா கொழும்பு
மார்கழி பனியில்!
மண்டப படியில்!
மணிபுறாக்களோடு!
மேற்கு நோக்கி !
காத்திருக்கிறாள் !
இவள்...!
கிராமத்து தேவதை...!
சில்லிடும் பனி !
சிலிர்கவில்லை!
உன் நினைவின் !
சிலிர்ப்பு இவளுக்கு....!
கிட்டது !
குயிலோசை !
தூரத்து ரயிலோசை!
இவள் செவிகளுக்கு!
மட்டும்....!
மண்சாலையில்!
செல்லும் !
மாட்டு வண்டியின் !
ஓட்டம்!
நீ போட்ட !
தாளம் இந்த!
மங்கைக்கு....!
சிற்றோடையில் !
துள்ளிடும் மீன்கள்!
அல்ல - அவை!
சிற்றிடையாள்!
சிந்திடும் உன்!
சிந்தனைகள்....!
பின்னி முடிந்த!
கூந்தல் நுனியை!
முறுக்கியிழுத்து!
சிரிக்கிறாள்!
சிங்காரி...!
மீசைக்காரன் !
ஞாபகத்தில்...!
அணில் கடித்த !
கொய்யாப்பழம்!
தானுண்டு!
பஞ்சவர்ண தாவணி!
தென்றலில் படபடக்க!
மனம் பகிர்ந்தவன்!
வருகையை எண்ணி !
தவிக்கிறாள்!
பைங்கிளி....!
நெற்றிப் பொட்டு !
கரைய ....!
பொழுது கரையாதோ!
என் சலிக்கிறாள் !
சந்தன மேனி !
சிலையாள்....!
வெள்ளைமனம் !
கொண்டவள் !
வைத்த கண்!
வாங்காது!
தரிசனத்துக்காய் !
ஏங்குகிறாள் !
குழந்தையாக....!
அந்தி மல்லி !
அவிழும் முன்!
அன்பு சொல்ல !
வருவானென!
தவமிருக்கிறாள் !
கிராமத்து தேவதை..!
இல்லை இல்லை!
இவள் உன்னுடைய தேவதை

உன் கருப்பை கனத்தபோது

ரூஹூல் ரஸ்மி, சிலாபம்
கொஞ்சம் விஞ்சி உண்டேன்!
என்னுணவைக்கூட என்னால்!
சுமந்து செல்ல முடியல….!
நான்குமணி நேரம் என்னுணவை!
இரைப்பையே சுமக்காத போது!
நாற்பது வாரங்கள் எனையுன்!
கருப்பை எப்படி சுமந்ததோ?!
ஒருவேளை உணவுகூட!
உன் உடம்பில் ஒட்டல!
வாந்தியாய் வெளித்தள்ளவே!
அட்டையாய் ஒட்டிநின்றேன்!
பகல் கனவாய் உன்!
உறக்கம் இருக்க!
இராப்பகலாய் நான்!
உறங்கிக் கழித்தேன்.!
உன் உயிர் குடித்தாவது!
நான் பிறக்கத் துடிப்பதை!
என் பிள்ளை உதைக்கிறான் என்று!
என் அப்பனுக்கு நீகாட்டி!
மடத்தனமாய் மகிழ்ந்திருந்தாய்!!
கருச்சிறையில் விடுதலைபெற!
உன்னையல்லவா நான்!
பணயக் கைதியாக்கினேன்!!
வேதனையின்போது காலிரண்டும்!
பின்னிக் கொள்ளும் நியதிக்கு!
விலக்களித்து நீ மட்டும் எனைப்!
புறந்தள்ளும் வேதனையிலும்!
விலக்கிவைத்தாய் காலிரண்டை!
ஒரு நொடி உனக்குப் போதும்!
சப்பையாக்கி எனைக் கொல்ல!
என்விடயத்தில் மட்டும் உன்!
பகுத்தறிவுக்கு நேர்ந்ததென்ன?!
பார்க்க முடியாத குருடனாய்!
கேட்க முடியாத செவிடனாய்!
பேச முடியாத ஊமையாய்!
நடக்க முடியாத முடவனாய்!
மொத்த ஊணத்தின் குத்தகைக்!
காரனாய் எனை நீ கண்டபோதும்!
வாரியணைத்து முத்தமிட்டு!
மாரிழந்து பாலூட்டி மகிழ!
எப்படி உன்னால் முடிந்தது?!
என்னிலையில் நீ இருந்திருந்தால்!
எட்டியுதைக்கத் தோனாதா?!
என்விடயத்தில் மட்டும் உன்!
பகுத்தறிவுக்கு நேர்ந்ததென்ன?!
மூத்திரத்தை முகத்தில் கழித்தால்!
ஆத்திரம் வருவது அறிவு!
என் மூத்திரத்தை மட்டும்!
நேத்திரம் மூடி நீ ரசித்திருந்தாய்!
என்விடயத்தில் மட்டும் உன்!
பகுத்தறிவுக்கு நேர்ந்ததென்ன?!
என்னை மிஞ்ச இன்னொருவன்!
இருக்கலாமா என நினைப்பது!
ஈனப்பிறவிக்கும் தன்மனதில்!
இயல்பாய் உள்ள உள்ளுணர்வு!!
என்னை மிஞ்சி என்மகன்!
படிப்பாளியாய் இருக்கனும்!
என்னை விட பலபடிமேல்!
என்மகன் சிறக்கனும்!
என்றல்லவா எனக்கு நீ!
பாலூட்டும்போது பாடினாய்!
என்விடயத்தில் மட்டும் உன்!
பகுத்தறிவுக்கு நேர்ந்ததென்ன?!
உன்னைவிட ஒருபடிமேல்!
வீரனாகக் கற்றுத் தந்தாய்!
செல்வம்கூட பெற்றுத் தந்தாய்!
சுகாதாரம் சொல்லித் தந்தாய்!
வாழ்வாதாரம் அள்ளித் தந்தாய்!
இத்தனையும் கொட்டிவிட்டு!
ஒன்றைமட்டும் விட்டுவிட்டாய்!
எனக்கு நீ காட்டும் பாசம்போல்!
உன்மீதும் நான் பாசம் காட்ட!
கற்றுத்தர ஏன் மறந்தாய்