தினம் ஒரு கவிதை

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

முகங்கள்

அரசு பேருந்தில் சுகமான பயணம்!
ஜன்னலோர இருக்கையின் சிலு சிலுப்பில்!
விழி விரித்து வெளி நோக்க!
அப்பப்பா நிறுத்ததில் எத்தனை முகங்கள்!
அவற்றில் எத்தனை நிறங்கள்!
வளமான வாழ்வில் செழித்திருக்கும் !
பொலிவான முகங்கள்!
விடியலை நோக்கி காத்திருக்கும் !
வெளுத்த முகங்கள்!
கனிவான அன்பை பொழியும் !
காதல் முகங்கள்!
உழைப்பில் வியர்த்திருக்கும்!
களைத்த முகங்கள்!
துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும்!
கருத்த முகங்கள்!
பேருந்திற்கு காத்திருக்கும் !
கடுத்த முகங்கள்!
அப்பப்பா எத்தனை முகங்கள்!
அதில் எத்தனை நவரசங்கள்!
என நான் அதிசயித்திருக்க!
மெல்ல நகர்ந்தது பேருந்து
கீதா ரங்கராஜன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.