ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஹைக்கூ கவிதைகள்

பிறைநிலா

சென்னை - நவின், இர்வைன்
சொந்தமண்ணிலிருந்து!
துரத்தப்பட்ட அகதி!
துடுப்பற்ற பரிசல்!
பிறைநிலா

ஆக்கியோன் - ஹைக்கூ

ராஜேஷ் ஞானசேகரன்
வரிசையாய் வந்த எறும்புகள்
வாசனை அறிந்ததும் வட்டமிடுகின்றன
வாசலில் போட்ட புள்ளிக்கோலத்தைச் சுற்றி.

மெட்டி

சுபா செந்தில்
மூத்தவளை விட்டு விட்டு
இளையவலுக்கு மட்டும் மகுடம்
சூட்டப்படுகிறது மணமகளின் கால்களில் - மெட்டி

பொறுப்புகள்

செ.உதய குமார்
நிச்சயித்திடாத காலத்தைவிட
நிச்சயித்த காலத்தில் தான்
மிகவும் பயமாக உள்ளது
பொறுப்புகள்

திருட்டு

நிலா
இரவில் ஒளி திருடியதால்
பகலில் ஒளிந்து கொள்கிறாள்
நிலா.

முரண்

-விநா-
விடிந்ததும்
இருண்டு
விடுகிறது
தெருவிளக்கின்
வாழ்க்கை...!!!

மேகப் பொம்மை

நா. சுமித்ரா தேவி
யாரும் விளையாட வராததால்
காற்று கலைத்துப்போட்டது
மேகப் பொம்மைகளை...

நினைவுகள்

லியோ
தென்றலும் புயலுமாய்
மனம் தொடும் காற்று
நினைவுகள்

வாழ்க்கை

லியோ
ஒரே பத்திரிகையில்
பிறந்த நாள் வாழ்த்தும்
நினைவஞ்சலியும்
வாழ்க்கை...

வெறுமை

அக்மல் ஜஹான்
எப்போதும் முடிவதில்லை.....!
இயந்திரமாய் வாழ்ந்து முடித்த பின்பும்!
இதயம் நிரம்பாத!
செயற்கை வாழ்வின்!
வெறுமைகள்