தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

சமீபத்திய கவிதை

பெண்ணும் ஐம்பூதமும்

பிரவீன் குமார் செ

நிலமும்
நீயும்
ஒன்றேயடி.
என் ஜீவனை சுமப்பதால்!

நீரும்
நீயும்
ஒன்றேயடி.
ஆழம் தெரியவில்லை!

காற்றும்
நீயும்
ஒன்றேயடி.
உரசும் போது சிலிர்த்து விடுகிறேன்!

வானும்
நீயும்
ஒன்றேயடி.
முதலும் முடிவும் தெரிவதில்லை !

நெருப்பும்
நீயும்
ஒன்றேயடி.
கண்களால் தொடமுடிந்தும் …..
கைகளால் முடியவில்லை

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

நீ வருவாய்

மார்கண்டேயன்

நீ வருவாய் என . . .!
நீ சென்ற வழியெல்லாம் தேடிப்பார்க்கிறேன்!
நீ வந்த வழியெல்லாம் வந்துபோகிறேன்!
நீ வாழ்ந்த வாசலில் விழியை விதைக்கிறேன்!
நீ வாசம் வீசிய இடங்களிலிருந்து சுவாசம்பெறுகிறேன்!
நீ புன்னகை வீசிய இடங்களில் எல்லாம் பூத்துக்குலுங்குகிறேன் !
நீ பிரிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து பிரியமுடியாமல் தவிக்கிறேன்!
நீ கொடுத்த நம்பிக்கையால் மட்டுமே உயிர் வாழ்கிறேன்!
என்றாவது ஒரு நாள் நீ வருவாய் . . .!
நீ இருந்த இடங்களில் நான் இறந்தும் இருக்கின்றேன் !
நீ இல்லாத இடங்களில் நான் இருந்தும் இறந்திருக்கிறேன்!
என்ற என் இருப்பை உறுதி செய்ய!
என்றாவது ஒரு நாள் நீ வருவாய்