தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

சமீபத்திய கவிதை

முரண்

-விநா-

விடிந்ததும்
இருண்டு
விடுகிறது
தெருவிளக்கின்
வாழ்க்கை...!!!

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

அலைந்து திரியும் மரணம்

அ. விஜயபாரதி

நடுநிசிப் பொழுதில் !
கொல்லைப் புறக் கதவை !
திறந்து கொண்டு !
பூனை போல !
நடந்து சென்று !
எட்டிப் பார்த்தேன் !
கிணற்றாழத்தில் !
நீரின் விட்டத்திற்குள் !
பதுங்கியிருந்த நிலவு !
சற்று முன் !
எரிந்து வீழ்ந்த !
நட்சத்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தி !
எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது !
இன்னும் !
மினுங்கும் நட்சத்திரங்களை !
அ. விஜயபாரதி