ப்ரியனின் 4 கவிதைகள் - ப்ரியன்

Photo by Mishaal Zahed on Unsplash

கன்னத்தில் முத்தம் !
எனக்கு !
கவிதையெல்லாம் !
எழுத தெரியாதென்றபோது !
கன்னத்தில் !
அழுத்தமாய் ஆழமாய் அழகாய் !
முத்தமிட்டு இப்போது !
எழுதென்றாய்! !
இப்போதும் சொல்கிறேன் !
உன் இதழ் என் கன்னத்தில் !
எழுதிய அளவுக்கு !
எனக்கு கவிதை எழுத வராது! !
- ப்ரியன். !
!
தூரம் !
***** !
உனக்கும் எனக்குமான !
தூரம்! !
அது !
விழிக்கும் இமைக்குமான !
தூரம்! !
- ப்ரியன் !
!
குறுநகை !
******** !
என் யுக யுகத்திற்கான !
சந்தோசம்; !
நீ சிந்தும் ஒற்றை !
குறுநகையில் !
ஒளிந்திருக்கிறது! !
- ப்ரியன். !
!
குறிப்பு !
******* !
கவிதை ஒன்றின் ஓரமாய் குறிப்பெழுதி வைத்தேன்! குறிப்பை ஆளாளுக்கு அலசிப் போனார்கள்! யாருமே கண்டுகொள்ளாமல் அனாதையாய் கிடந்தது கவிதை! !
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.