கட்டில் சிலந்தி - வல்வை சுஜேன்

Photo by Tengyart on Unsplash

கட்டில் சிலந்தி ஒன்று !
ஈமெயில் கொடுத்தது!
மெல்லத் திறந்தேன்!
செவ்வான ஒளி நின்று !
மெத்தை வலை விரித்து !
விழி மெளசால்!
சிருங்கார அழைப்பு விடுகிறாள் ஆளுக்கொரு பணத் தாலி கட்டி!
இவள் மேனியை புற்றெடுக்கும் !
காமக் கறையான்களால்!
உயிரணுக்கள் இவளுக்குள்ளே !
செம்புத் தண்ணீர் ரோடு !
பஞ்சாயத்து பண்ணி!
உயிர் கொல்லி எய்ட்ச்சை!
நாத்து மேட்டில் விதைத்து!
நீர் தெளித்து !
மெளனித்து காத்திருக்கிறது !
இவளின் நாளைய மணவாளன்!
எய்ட்ச் எனும் கொடிய நாயகனே!
மரண மாலையோடு!
விரகதாப விசை புயலாய் !
மலர் மஞ்சத்தில் காத்திருக்கிறான் !
அந்த மரண தேவன் !
முந்தானை வைப்பகத்தில் !
இவள் நோட்டுக் கட்டுகளை !
எண்ண எண்ண!
இவளின் ஆயுள் காலங்கள் !
கழிக்கப்படுகின்றன!
விட்டில்களே வீழ்ந்து விடாதீர் !
மெத்தை வலையில் விசச் சிலந்தி
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.