நம் கவிதைகள் - புதியமாதவி, மும்பை

Photo by FLY:D on Unsplash

எப்போதும் கவிதை !
உன் வசம் !
எப்போதாவது !
கவிதை !
என் கண்வசம் !
தீயைத் தொட்டவுடன் !
துடிப்பது மட்டுமே !
என் கவிதை !
தென்றலின் !
தீண்டலில்கூட !
உன் கவிதை !
எல்லாமே !
கவிதையாகிப்போனது !
உனக்கு !
எதுவுமே !
கவிதையாகாமல் !
நழுவுகின்றது !
எனக்கு !
கவிதை !
உனக்கு !
விருந்து !
கவிதை !
எனக்குப் !
பசி !
கவிதை !
உனக்கு !
காதல் !
கவிதை !
எனக்கு !
போர்க்களம் !
நீ !
உன் !
கவிதைகளில் !
வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றாய் !
நான் !
என் !
கவிதைகளுக்காகப் !
போராடிக்கொண்டிருக்கின்றேன். !
எல்லாமே !
கவிதையாகிப்போனது !
உனக்கு !
எதுவுமே !
கவிதையாகாமல் !
...... !
எனக்கு.. !
*** !
உன் !
கவிதைமகளுக்கு !
தாய்ப்பாலின் !
தாலாட்டு !
என் !
கவிதைமகளுக்கு !
கள்ளிப்பாலின் !
தொட்டில் !
!
உன் !
கவிதைவானில் !
கோடானக்கோடி !
நட்சத்திரக் காதலிகள் !
என் !
கவிதைமண்ணில் !
ஒரேஒரு !
சூரியன் !
!
உன் !
காதல் கவிதைகள் !
உன் !
ஆண்மைக்கு !
அங்கீகாரம் !
என் !
காதல்கவிதைகள் !
என் !
பெண்மைக்கு !
கேள்விக்குறி !
நீ !
எழுதினால்தான் !
கவிதை !
நான் !
எழுதாமல் !
இருப்பது !
எல்லாமே !
கவிதை. !
***** !
உன் கவிதை !
காதலின் !
அணைப்பு !
என் கவிதை !
தாய்மையின் !
பிரசவம் !
நினைக்கும் !
போதெல்லாம் !
காதலிக்க !
உன்னால் முடியும் !
நினைத்தவுடன் !
பிரசவிக்க !
என்னால் முடியுமா? !
******* !
நீ !
பனித்துளியை !
சேறாக்கி !
விளையாடுகின்றாய் !
நான் !
பசிச்சேற்றில் !
சோறாக்கி !
விளையாடுகின்றேன் !
***** !
கண்ணன் !
உன் !
காதலின் சின்னம் !
கண்ணன் !
என் !
காதலின் அவமானம் !
********* !
!
நீ !
கண்ணகிக்கு !
கோவில் கட்டுகின்றாய் !
நான் !
கண்ணகிக்கு !
வீடு கட்டுகின்றேன் !
***** !
தீயில் !
நீ !
குளிர்காய்கின்றாய் !
தீயில் !
நான் !
அடுப்பெரிக்கின்றேன் !
தண்ணீரில் !
நீ !
நீந்துகின்றாய் !
தாகத்தில் !
நான் !
வாடுகின்றேன் !
ஆகாயம் !
உன் !
கோட்டை !
ஆகாயம் !
என் !
கூரை !
மண் !
உன் !
சொத்து !
மண் !
என் !
வயல் !
காற்று !
உன் தோட்டத்தின் !
தென்றல் !
காற்று !
என் குடிசையில் !
புயல் !
!
நீ !
கவிதைகளைப் !
படைக்கும் !
பிரம்மா !
நான் !
கவிதைகளைத் !
தேடும் !
மனிதன். !
நீ !
படைத்துக்கொண்டே !
இருக்கின்றாய்.. !
படைப்பின் !
பிரம்மத்தைப் !
படைக்கும்வரை !
உன் !
கைகள் !
ஓயப்போவதில்லை !
!
பிரம்மனின் !
படைப்புகளை !
வாழவைக்கும்வரை !
என் போராட்டம் !
ஓயப்போவதில்லை. !
******* !
உன் !
கவிதைப்புறா !
சிறகடிக்கின்றது. !
என் !
கவிதைக்குயில் !
காக்கையின் !
கூட்டிலிருந்து !
கண்விழிக்கப்போகும் !
தன் குஞ்சுகளுக்காக !
காத்திருக்கின்றது. !
நாளை... !
புதுக்கவிதையின் !
விடியலில் !
என் !
குஞ்சுகளின் !
குயில்தோப்பு... !
!
- அன்புடன், !
புதியமாதவி, !
மும்பை 400 042
புதியமாதவி, மும்பை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.