விசச்சிலந்தி - வல்வை சுஜேன்

Photo by FLY:D on Unsplash

மெத்தை வலை விரித்து !
செவ்வான ஒளி நின்று !
விழி மெளசால் அழைக்கிறாள்!
சிகப்பு விழக்கின் விசச் சிலந்தி !
ஆறடி அழகுற்றவரின்!
சிலுமிச சிருங்காரங்களில் !
கைத்தொலை நகலாய்!
இதழ் முத்த ஈரத்தில் நனைந்து!
ஆட்டோக்கிராப் நாயகர்கள்!
சீட்டுக்கட்டு ராஜாக்களாய் !
இவளிடத்தில் !
முந்தானை வைப்பகத்தில் !
கூட்டுக் குடும்பம் நடத்தும்!
பண நோட்டுக்களோடு!
நாத்து மேட்டு நீர் தெளிப்பில் !
உயிரணுக்கள் இவளுக்குள்ளே !
உயிர் கொல்லி எய்ட்ச்சை பிரசவித்து !
மரண வலை விரித்து!
மெளனித்து காத்திருக்கிறது!
விட்டில்களே வீழ்ந்து விடாதீர் !
மெத்தை வலையில் விசச் சிலந்தி
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.