ஆசை மழை! - வல்வை சுஜேன்

Photo by Tengyart on Unsplash

ஆசை மழை ஊர்கோலம் அழைக்க!
அனுதினமும் நனைந்தேன் !
அந்த மழையில்!
சாரல் அணைத்து வர்ணங்களை !
பூசிக்கொண்டது என் மேல்!
மின்னும் வைரங்களை நீரோடையில் கண்டு!
அந்த வைரங்களையும் அள்ளிக் கொண்டேன்!
அக்கணமே, என்னை நானே இழந்தேன்!
தடாகத்தில் நின்ற தாமரையாழும் !
கொடியிடை வளைந்து சிரித்து !
வானுயர்ந்த தன் காதலனோடு !
யாடையில் மெளன மொழி பேசி!
என்னை பார்த்து கேலி செய்தாள்!
வளைகொண்ட நீர்ரலைகளோ!
மின்னிய வைரங்களை !
அள்ளி எடுத்து!
ஒளி குன்றா கீற்றோடு!
அந்த ஆதவனிடமே !
திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டது!
வழி மாறிப்போன மனசு உரு மாறி !
உண்மை உணர்ந்து வெக்கித்து குனிய!
வானவீதியில் போன மேகங்களும்!
மெளனம் கலைத்து இடியோடு !
இணை மின்னல் எழுப்பி!
கொடும் மழை வீசி கடும் கோபம் காட்டின!
பூவுலகை காணவந்து புழுதியிலே வீழ்ந்ததினால்!
குடைக்குள் புகுந்திட எண்ணம் இல்லை!
மழையில் மூழ்கி மாசுதனை கழுவுகிறேன்
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.