நடு நிசி நாய்கள் - ப்ரியன்

Photo by Tengyart on Unsplash

*************** !
இரவில் அப்படி இப்படி !
திரும்பி புரண்டுப் !
படுக்கையில் தூக்கம் !
கலைந்து போகும் !
சில நாட்கள்! !
பக்கத்து வீட்டு !
மரம் அசைதலில் !
பேய் கண்டுபிடித்து !
மனம் கிலி கொள்ளும் !
சில நேரம்! !
மாலையெல்லாம் !
அமைதியாய் !
கம்பம் தேடிய !
நாய்கள் குரைத்துத் தொலைக்கும்; !
அவ்வப்போது !
குலை நடுங்க வைக்கும்! !
சின்னதொரு வயதில் !
இருட்டியப் பின் கடைக்கு !
செல்லும் நாட்களில் !
தூரத்தில் வரும் அப்பனை !
அடையாளம் காணாமல் !
பேய் வருதென் பயந்து !
பதுங்கியதும்; !
டவுசரைப் பிடித்தப் படி !
துணைக்கு சத்தமாய் !
பாட்டை நடுங்கியபடி !
கத்திச் சென்ற !
நினைவுகளும்; !
மனதில் நின்று ஊஞ்சலாடி !
மெல்லியதாய் புன்னகை !
பூக்கச் செய்யும்! !
அது தொடர்ந்து !
என்னைப் போல !
எதைக் கண்டு !
பயந்து கத்துகின்றனவோ !
இந்நடு நிசி நாய்கள்! - என !
எண்ணும் கணம் !
இன்னும் பயங்கரமாக கத்தி !
பயமுறுத்தி தொலையும்! !
ஆனாலும், !
எந்த நாயும் !
சொல்லியதில்லை என்னிடம் !
இரவில் கத்தும் ரகசியத்தை; !
ஏனோ நானும் !
இதுநாள் வரை கேட்டதில்லை !
அவ்ரகசியத்தை! !
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.