அந்தக் கணம் - சத்தி சக்திதாசன்

Photo by Freja Saurbrey on Unsplash

நிசப்தமான பொழுதினிலே !
நீலக்கடலின் மத்தியிலே !
நிம்மதியான கணமொன்று !
நினவில் தடம் பதித்ததுவே !
!
அடிக்கும் அலைகள் !
அனைத்துமே !
அமைதியாக கரையைத் தழுவி !
அந்திப்பொழிதின் !
சாரத்திலே !
ஆசைமுத்தம் பொழிந்தனவே !
!
நேற்று எந்தன் உள்ளத்திலே !
நெருடிய நினைவின் !
உறுத்தல்கள் !
நீங்கின அந்த வெள்ளத்திலே !
நிர்மலமான ஆழியின் !
ஆழத்திலே !
!
ரீங்காரமிடும் அலைகளின் !
ஓசையில் !
நயமாகப் பிறந்திடும் !
மயக்கும் !
இசையினில் !
நெஞ்சத்தின் ஊஞ்சலை !
ஆட்டும் கீர்த்தனம் !
நிகழ்த்திய அற்புதம் !
நிகழ்ந்தது !
ஒரு கணம் !
!
மாலநேரத்து வெய்யிலின் !
மஞ்சள் !
மயக்கும் கடலின் அதிசய !
அமைதி !
மணக்கும் மகிழ்ச்சியின் !
தொடக்க !
நிகழ்ச்சி !
அந்தக் கணம் ..... !
என்னையே நான் !
மறந்த கணம் ..... !
!
கடற்கரையோரத்து வெண்மணல் !
கலகலப்பாய் ஆடும் !
கள்ளமற்ற குழந்தைகள் !
களிப்பு !
கணநேரம் நான் என்னையே !
இழப்பு !
!
என்னுள்ளத்தை உசுப்பிய !
கணங்களைச் சேர்த்து !
எண்ணத்து நாரினில் !
மாலை தொடுத்து !
ஏற்றமுடைத்த இயற்கையன்னை !
பாதங்களில் நான் !
படைத்தேன் காணிக்கை !
சக்தி சக்திதாசன்
சத்தி சக்திதாசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.