தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

சமீபத்திய கவிதை

அவளுக்காக

சென்னை - நவின், இர்வைன்

அவளுக்காக!!
என் இதயத்துடிப்பைச் !
சற்றே நிறுத்திவைத்தேன் !
என்னவள் எந்தன் !
மார்பில் முகம்புதைத்தபோது! !
அவள் தூக்கம் !
கலைந்துவிடக்கூடாதென்பதற்காக! !

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

கவிமதி கவிதை -சித்திரை

கவிமதி

களப்பணியில் !
சாகவேண்டுமென் !
சகலமும் !
தூசுகளுக்கல்ல !
துவக்கிற்கஞ்சாதவை !
எமது கவிகள் !
பூஞ்சையற்றதல்ல !
எம் புணர்சென்மம் !
வன்மம் !
வாங்கி வாங்கி !
இருத்தலில் !
கிடையாதெங்கள் !
வலி !
மறுத்தபொழுதினும் !
மாசற்ற வீரம் !
எமதுவீரம் !
எமக்கு !
மறுபிறவியென்பதே !
மண்ணறையில் தொடங்கும் !
பெருத்த விலையில் !
பொருமி விடியுமெங்கள் !
காலம். !
!
பிச்சைபாத்திரத்திற்கு !
ஏங்குமென்கிறபோது !
அட்சயப்பாத்திரங்கள் !
அருகருகே !
அடுக்கப்பட்டிருந்தும் !
திரைவிலகும் !
திசையிற்கழியும் !
கத்தை கத்தையான !
காலம் !
அந்திமக்குமரிகள் !
கூடியடிக்கும் !
கும்மிகளுக்கிடையில் !
சிதறி தெரிக்கும் !
காற்று பிசிரென !
கணபொழுதுளில் !
சறுக்கித்தான் போகிறதெம் !
உச்சவரம்பின் !
பிடிவாதங்கள் !
!
உத்திரவாதம் !
கொடுக்கப்பட்ட !
வேலையில் !
அடக்கமாட்டாது !
கணுப்பிதுக்கி !
வெளிச்சப்பட்டதெம் !
கொளுந்து !
உச்சபட்ச !
இறப்பிற்கு !
பொய்க்கும் !
எந்த உயிர்க்கும் !
சந்ததி வளர்க்கும் !
சமப்பொழுகளின்றும் !
விட்டுவிலகி !
விசுக்கென !
பறக்கிறதெம் !
தும்பிக்கூட்டம் !
-கவிமதி (அசன்பசர்) !
!
*** நான் எனது பெயரினை (அசன்பசர்) மாற்றிவிட்டு தமிழ் பெயரான கவிமதி எனும் பெயரினை ஏகமனதாக அறிவித்துள்ளேன்