தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

இன்றையக் கவிதை

நாளை உலகின் முடிவு

கீதா ரங்கராஜன்

தொலைக்காட்சியில் !
நாளை உலகம் அழியப் போவதாக அறிவித்தனர்!
எங்கும் அமைதி !
யாரும் பரபரக்கவில்லை!
எவர்க்கும் நாளைப் பற்றிய சிந்தையில்லை!
பசி பிணி கடன் பற்றிய நினைவில்லை!
பிறப்பு இறப்பு பற்றிய பயமில்லை!
காமம் க்ரோதம் எதுவும் தலைத்தூக்கவில்லை!
பொது கூட்டங்கள் இல்லை !
பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் இல்லை !
உண்ணாவிரத போராட்டஙகளும் இல்லை!
கூச்சல் இல்லை குழப்பம் இல்லை!
பணம் ஏற்படுத்திய வேற்றுமையில்லை!
நிறமில்லை பேதமில்லை !
பகலில்லை இரவில்லை !
யாருக்கும் அடையாளங்களில்லை!
அனைவரும் அமைதியாக உறங்கினர்!
நாளைப் பற்ற்ய உணர்வின்றி.....!
- கீதா ரங்கராஜன்

சமீபத்திய கவிதை

உன் கவிதையை நீ எழுது

பசுவைய்யா

உன் கவிதையை நீ எழுது
எழுது
உன் காதல்கள் பற்றி
கோபங்கள் பற்றி
எழுது

உன் ரகசிய ஆசைகள் பற்றி
நீ அர்ப்பணித்துக் கொள்ள
விரும்பும் புரட்சி பற்றி எழுது
உன்னை ஏமாற்றும் போலிப்
புரட்சியாளர்கள் பற்றி எழுது
சொல்லும் செயலும் முயங்கி
நிற்கும் அழகு பற்றி எழுது

நீ போடும் இரட்டை
வேடம் பற்றி எழுது
எல்லோரிடமும் காட்ட
விரும்பும் அன்பைப் பற்றி எழுது
எவரிடமும் அதைக் காட்ட
முடியாமலிருக்கும்
தத்தளிப்பைப் பற்றி எழுது

எழுது உன் கவிதையை நீ எழுது
அதற்கு உனக்கு வக்கில்லை
என்றால்...

ஒன்று செய்

உன் கவிதையை நான் ஏன்
எழுதவில்லை என்று
என்னைக் கேட்காமலேனும் இரு

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

தாகம்

நீதீ

தினம்தோறும் !
திரளாக செல்கிறோம்!
திரவியதேசத்திற்கு!
சொல்லித்தான் பிரிகிறோம்!
எங்களின் வீட்டை!
மீண்டு வருவோம் என!
மிதமான நம்பிக்கையில்!
சமுத்திரத்தின் நிச்சலனத்தினூடே!
கரைசேரும் கனவில்!
இருண்மையின் தழுவலில்!
எங்களின் பயணம்!
அலைகளின் விழிம்பில்!
எங்களின் அழுகையின் நீரும்!
இருண்மையின் விலகல்வேண்டி!
தொடர்கிறது!
தொடுவானமாய்!
எங்களின் தாகம்!!
கவிஆக்கம்: நீ தீ