தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

இன்றையக் கவிதை

பயனில்லை

A. தியாகராஜன்

இது என் கவிதையில்லை-!
இதனுள் என்னை அடையாளம் காணவேண்டி!
படிப்பதில் பயனில்லை-!
வாய் எது!
பேசுமுகமெது!
என்றறியா!
இருதலை மிருகம் போலவே!
இதுவும்-!
எனக்குத் தெரியாது!
எனவே நான் உள்ளேன்-!
எனக்குத் தெரிந்திருந்தால்!
நான்இங்கில்லை,!
இப்போது உங்களுடன்-!
ஆக!
நான் சொல்லுவது!
நீங்கள் கொடுத்ததுவே!
யாரோ சொன்னது போல!
(ஏன் ஒரு பெண்ணிடம்?!
ஏவாள் இல்லையேல்!
இரண்டாவது இல்லை என்பதாலா?!
ஏன் முதலும் கூடத்தானில்லை-!
நான் உண்டென்று சொல்ல!
நீ அவசியம் தானே!
ஆக!
நான் சொல்லுவது!
நீங்கள் கொடுத்ததுவே!
இதில் ஏதாவது!
நீங்கள் தராதது இருக்கிறதா-!
அப்பாவாகவோ, அம்மாவாகவோ!
நண்பனாகவோ, ஆசிரியராகவோ,!
எதுவாகவோ-!
எனக்குத் தெரியாது!
எனவே நான் சொல்லமுடியாது..!
ஆக!
இதைப் படிக்கவேண்டாம்!
இது என் கவிதை அல்ல-!
- A. தியாகராஜன்.!
-------------------------------!
A.Thiagarajan!
A-504 Dosti Aster!
Wadala East!
Mumbai 400 037

சமீபத்திய கவிதை

ஒளியேற்ற வருவாயா?

சோனி ஜோசப்

இருள் சூழ்ந்த இல்லிலும்
கருமை நிறை வானிலும்
ஒளிமிக்க தீபமும் - வெள்ளி
போன்ற நிலவும் உளது.
அடர்ந்த இருளால் நிரம்பி
வழியற்றவனாய் வாடி
நிற்கிறேன் - ஒளியேற்றி
என் மனதில் குடிபுக
வருவாயா?

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

மழைக்காலம்

அன்பாதவன்

1 !
வருஷந்தோறும் பொழிகிறது மழை !
இடிந்துவிழுகிற கட்டடங்கள் !
சிதைந்த உடல்கள் பார்த்து !
'உச்' கொட்டி பெருமூச்சுவிட்டு !
கடவுளை சபித்து நகர்கிறது வேகமாய் !
மாநகர வாழ்வு !
2 !
மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது !
ரயில் கண்ணாடியில் படிந்த !
நீர்ப் படிமத்தில் எழுதுகிறேன் உன் பெயரை !
அனிச்சையாய் !
சார் நம்ம ஊரா எனத் தொடங்கி !
தாய்மொழியில் விசாரிப்புகள் !
கிடைத்ததொரு புதிய நட்பு உன்னால் !
3 !
ரயிலை நிறுத்தி பார்க்க வைத்து !
மழையில் மூழ்கி குளிக்கின்றன !
தண்டவாளங்கள் !
4 !
மழை இரைச்சலை மீறி !
புழுங்கி கசகசக்கும் அடைத்த ரயில் பெட்டியில் !
இதமாய் ஒலிக்கின்றன !
உடைந்த பாடல் வரிகள் !
5 !
மழை யைப் பற்றி எழுத !
பொழிய வேண்டும் !
புதுமழை