ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஹைக்கூ கவிதைகள்

அவலம்

திவ்ய பாலா
ஜவுளி கடை பொம்மைக்கு
சேலை கட்டும் ஆண்கள்,
ஜகத்தினில் பெண்களுக்கு
சேலை அவிழ்க்க நினைப்பதேன்?

நம்பிக்கை

இலெ.அ. விஜயபாரதி
 

பெரும்பாறையை
யானையாய் ஆக்கியவனுக்கு
எவ்வளவு நம்பிக்கையிருந்தால்
கால்களில் பிணைத்திருப்பான்
சங்கிலியை?