ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஹைக்கூ கவிதைகள்

நிலவுக்கு வந்த கடிதங்கள்

குகன்
நிலவுக்கு வந்த
கோடி காதல் கடிதங்கள்
நட்சத்திரம்

முதல் காதல் கடிதம்

கலை. குமார்
முதல் காதல் கடிதம்.....
புதிதாய் படிக்கிறேன்..
நூறாவது முறையாய்....

அவலம்

திவ்ய பாலா
ஜவுளி கடை பொம்மைக்கு
சேலை கட்டும் ஆண்கள்,
ஜகத்தினில் பெண்களுக்கு
சேலை அவிழ்க்க நினைப்பதேன்?

நம்பிக்கை

இலெ.அ. விஜயபாரதி
 

பெரும்பாறையை
யானையாய் ஆக்கியவனுக்கு
எவ்வளவு நம்பிக்கையிருந்தால்
கால்களில் பிணைத்திருப்பான்
சங்கிலியை?