பாட்டிகள் மாறிவிட்டார்கள் - s.உமா

Photo by FLY:D on Unsplash

அந்தக் காலம்!
அங்கலாய்க்கிறாள் பாட்டி!
எதிரில் நின்றிருப்போமா !
எதிர்த்து பேசியிருப்போமா?!
சொன்னதை செய்து!
கொடுத்ததை சாப்பிட்டோம்.... !
ஆம்!
அது அந்தக் காலம்!
நடுங்கும் விரல்களால்!
அழுந்த எண்ணெய்த்தடவி!
பின்னிவிடும் வேளையில்!
பலப்பல கதைகள் சொல்லி!
சுரம் காண்ட நேரத்தில்!
மிளகு ரசம் சுட்ட அப்பளம்!
பண்டிகை காலத்தில்!
சீடை கைமுருக்கு!
அதிரசம் போளி!
அத்தனையும் செய்து கொடுத்து !
சட்டி சோற்றையும்!
கட்டித் தயிர்விட்டு பிசைந்து!
கைகளில் குழித்து விட்டு !
வத்தல் குழம்புபோடு!
வகையாய் உண்ணவைத்து!
வெண்டைக்காய் கத்தரிக்காய் !
பாவக்காய் ஆனாலும்!
பக்குவமாய் சமையல் செய்து!
பாசமாக பரிமாறி !
விளையாட்டாய் வேலைவாங்கி!
வேடிக்கையாய் சொல்லிக்கொடுத்தது !
எல்லாம் அந்தக்காலம்!
'லேஸ்' சிப்ஸ் வாங்கி தந்து !
குழந்தைகளின் வாயடைத்து!
'பந்தம்' 'பாசம்''நிம்மதி'!
பார்க்கும் பாட்டிகள்!
சொன்னால்!
எந்த வேலையும் செய்வதில்லை!
இந்தக்காலக் குழந்தைகள்.....!
S.உமா
s.உமா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.