வெயில் - s.உமா

Photo by Tengyart on Unsplash

குழந்தைகளின் அதிகப்பிரசங்கித்தனம்!
பெரியவர்களின் பொறாமை!
அம்மாக்களின் சுயநலம்!
அப்பாக்களின் கஞ்சத்தனம்!
சான்றோரின் பொய்!
தொழிலாளியின் சோம்பல்!
பணக்காரனின் நீச்சத்தனம்!
ஏழைகளின் சுயவிரக்கம்!
ஆண்களின் அதிகாரம்!
பெண்களின் புலம்பல்!
பிச்சைக்காரர்களின் நச்சரிப்பு !
பொதுக்குழாயில் சச்சரவு!
இவைப்போன்று எரிச்சலூட்டக்கூடியது!
மே மாத கத்தரி வெயில்!
கண்ணங்குழிந்த குழந்தை முகம்!
பெரியவர்களின் அரவணைப்பு !
அம்மாவின் மடி!
அப்பாவின் கைப்பிடி!
ஆண்களின் நேசம்!
பெண்களின் புன்னகை!
இப்படி இதம் தரக்கூடியது!
தெருவோர ஆலமர நிழல்.... !
s.uma
s.உமா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.