இளைஞனுக்கு - s.உமா

Photo by FLY:D on Unsplash

இளமையின் பாதையில்!
முதல் அடி !
வாழ்க்கையின் !
முதற்படி!
புதிதாய் பூத்த மலர் நீ!
வாசத்தை வானம்!
முழுதும் பரவவிடு..!
காலத்தை வீணாக!
கழிக்காதே!
கடன் வாங்கமுடியாதது அது...!
இலட்சியங்களை !
கூட்டு!
திறமைகளை !
பெறுக்கு...!
உன் காலடியில்!
கிடக்கிறது!
எதிர் காலம்!
மிதித்துவிடாதே!
நீயே அழிவாய்!
எடுத்தணைத்துக்கொள் !
நீயே வெற்றிபெருவாய்... !
மன இருளை !
அகற்றி விடு!
வெளிச்சமாகும்!
உன் இலட்சியப்பாதை...!
இளமையை !
அசைப்போடுவதே!
முதுமை!
இளமை மட்டுமே!
வாழ்வு...!
புரிந்து கொள்!
புரிய வை...!
பழமைகளை ஜீரணித்து!
புதிய விழிப்பு கொள்...!
புதிதாய் பார் !
புதிதாய் யோசி!
உன் பதிலுக்காக!
காத்துக்கிடக்கின்றன!
பலப் புதிர்கள்...!
கட்டிய சோற்றையும்!
சொல்லிய சொல்லையும் !
மீறி நட... !
உணர்வு கொள்!
உணர்ச்சி கொள்!
இன்பம் கொள்!
துன்பம் தேடு...!
தோல்விகள்!
உன்!
முயற்சியின்!
உழைப்பின்!
வெளிப்பாடுகள்...!
சோம்பலின்!
முரண்பாடுகள்...!
நாளைய உன்!
வெற்றிக்கான!
ஏணிப்படிகள்
s.உமா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.