காலநதி - ப.மதியழகன்

Photo by Jr Korpa on Unsplash

நிறைவேறாத ஆசைகள்!
குவியலாக!
மனதில் நிரம்பிக் கிடந்தன!
சவக்கிடங்கில்!
உறங்கும் பிணமாக!
என் வாழ்நாள் கழிந்தது!
ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில்!
ஏறி விளையாடும்!
அணிலாக நினைத்து!
உலகம் என்னை கேலி செய்தது!
முகவரியைத் தொலைத்து!
நடுநிசியில் நடமாடிய என்னை!
நாய்கள் துரத்தின!
சித்ரவதைக் கூடமான!
இவ்வுலகிலிருந்து!
தப்பித்து ஓடநினைத்த நான்!
தவறி விழுந்தேன்!
நிரபராதியை!
தூக்கு மேடையேற்றும்!
நயவஞ்சக சமூகத்திடம்!
சிக்கி சீரழிந்தேன்!
மாம்சத்தை விடுத்து!
உதிரத்தை உறிஞ்சும்!
சாத்தான் குஞ்சுகள்!
சட்டம் இயற்றுகின்றன!
இப்பூவுலகில். !
ப.மதியழகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.