பேசுவது குறித்து சில - மதியழகன் சுப்பையா

Photo by engin akyurt on Unsplash

மதியழகன் சுப்பையா !
மும்பை !
1 !
மற்றவர் பற்றி !
மணிக்கணக்கில் !
பேசுகிறாய், விசாரிக்கிறாய் !
பிடித்தவைகளை !
கேட்காமலேயே !
சொல்லுகிறாய் !
ஆடம்பரவாழ்வு பற்றி !
எதிர்காலத்தேவை பற்றி !
இப்படி !
என்னென்னமோ !
அவ்வப்போது !
'கேக்குறீயா?' !
என உற்றுப்பார்க்கிறாய். !
எவர் பற்றியும் !
பேசாத என்னிடம் !
எல்லோரைப் பற்றியும் !
எக்கச்சக்கமாய் !
................ !
................ !
எரிச்சலூட்டுகிறாய் !
என்னைப் பற்றி !
யாரிடமாவது !
என்றைக்காவது !
எப்பொழுதாவது? !
2 !
பேசுகின்ற !
செய்கின்ற !
அனைத்தும் !
ரொம்பப் பிடித்திருக்கிறது !
அதனால்தான் !
மறுக்கிறேன். !
!
3 !
பேசித்திரும்புகையில் !
செய்துத்திரும்புகையில் !
இப்படியும் !
பேசியிருக்கலாம் !
செய்திருக்கலாம் என்றும் !
தவறு நேர்ந்திருந்தால் !
தவிர்த்திருக்கலாம் என்றும் !
கைத்தொட்டுத் !
திரும்புகையில் !
கட்டிப் பிடித்திருக்கலாம் என்றும் !
வாய்ப்புகளை !
நழுவவிட்ட பின் !
அழுகிறது மனம் !
அடுத்து வரும் !
வாய்ப்புகளை !
அறியாமலேயே. !
4 !
இது இரைச்சல் காடு !
காது நிரம்பி சத்தங்கள் !
மனிதர்கள் !
மிருகங்கள் !
விணைப் பொருட்கள் !
எல்லாமே ஒலி !
எழுப்பியபடி !
உறுப்புகளும் !
உதிரிகளும் !
உரக்க உரக்க !
புலப்படாதவைகள் !
புரியாதபடி ஒலிக்கிறது !
சில ரசிக்கும்படி !
சில கடுப்பாக்கும் !
அமைதி அமைவதில்லை !
எப்போதும் !
ஓசையற்றவை !
உயிரற்றவையாகக் கூட !
உணரப்படுகிறது !
ஓசையோடு வாழ்ந்தால் !
இசைபட வாழலாம். !
5 !
கனத்த பூட்டு திறக்கும் !
சிறிய கம்பிகள் !
துளியே போதும் !
ஆக்க அழிக்க !
மயிரிழையில் !
உயிர் பிழைக்கிறோம் !
சில்லரைகளும் !
அவசியமாகிறது !
எப்போதும் !
வார்த்தையோ !
வாக்கியமோ !
வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது. !
6 !
காத்திருக்கையில் கூட !
கனவாய் பேசிக் கொள்வது !
போன்றதொரு உணர்வு !
எதிரெதிரேயாய் !
இடதுவலதாய் !
என எல்லா நிலைகளிலும் !
பேசிவிட்டிருக்கிறோம் !
நீ கேட்க நான் சொல்ல !
நான் கேட்க நீ சொல்ல !
மணிக்கணக்காய் !
மகிழ்ந்திருக்கிறோம் !
பாராமல் கூட பல முறை !
கடிதம், தொலை பேசியில் !
கதைத்திருக்கிறோம் !
உனக்காக ஒருத்தனையும் !
எனக்காக ஒருத்தியையும் !
பேச பணித்திருக்கிறோம் !
எதுவும் பதியவில்லை !
பேசிப் பிரிகையில் !
நீ இறுக பிடித்து !
பதிந்து போன விரல் !
ரேகைத் தவிர. !
7 !
வணக்கம் சொல்லி !
சந்திக்கையிலும் !
வருகிறேன் என !
விடைபெறுகையிலும் !
இயல்பாய் பேசி !
விலகுகிறாய் நீ !
இயக்கமே தடைப் பட்டு !
நிற்கிறேன் நான்
மதியழகன் சுப்பையா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.