அந்த ஒருவன் - மன்னார் அமுதன்

Photo by Tengyart on Unsplash

உன்னைப் போலவே தான்!
நானும் பிரமிக்கின்றேன்!
எதிர்பாரா தருணத்தில்!
எப்படியோ என்னுள்!
நுழைந்திருந்தாய்!
இனிதாய் நகர்ந்தவென்!
பொழுதுகளில் -உன்!
ஒற்றைத் தலைவலியையும்!
இணைத்துக் கொண்டாய்!
பழகியதைப் போலவே!
ஏதோ ஒரு நொடியில் !
பிரிந்தும் சென்றாய்!
ஏன் பழகினாய்!
ஏன் பிரிந்தாய்!
எதுவுமறியாமல் !
அலைந்த நாட்களில் தான்!
மீண்டும் வருகிறாய்!
மற்றொரு காதல் மடலோடு!
எப்படி ஏற்றுக் கொள்ள!
நானலைந்த தெருக்களில்!
காரணமறியாமல் அலையவிட்டிருக்கிறாய்!
மற்றொருவனையும்!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.