தனிமை - மெய்யன் நடராஜ், டோஹா கட்டார்

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

வாலிபத்தை தின்று தீர்த்து!
வயோதிபத்தின் !
நுழைவாயிலில் நின்று!
வரவேற்புசெய்கிறது!
தனிமை!
ஞாபகச் சிறகசைத்து!
அண்டங்கள் தாண்டி!
பறக்கத் தொடங்கி!
விட்டது அது!!
நிழலின் கரம்பிடித்து!
நெடுந்தூரம்!
போனபின்னும்!
இளைப்பாற மரம் தேடி!
ஏக்கத்தில் தவிக்கத்!
தொடங்கியும் விட்டது.!
துயரங்களின்!
சுரம் பிரித்து!
துக்கங்களால்!
இசையமைத்து !
தோல்வியின் !
பாடல்களும் பாடிக்கொள்கிறது!!
இதயத்தை சுட்டெரிக்கும்!
வாழ்வின் அவஸ்தைகளோடு !
விடைகள் இல்லாத!
கேள்விகளின் பாரத்தோடு !
புன்னகை தொலைத்து!
நாளையைப் பற்றிய!
போராட்டங்களோடு!
புறப்பட்டு போகிறது!!
மௌனத்தின் புலம்பல்களோடு !
மயானத்தை !
தழுவத்துடித்து !
ஊமையாய் ஊர்வலம் !
போகிறது ஒரு!
ஊதாரித் தனிமை
மெய்யன் நடராஜ், டோஹா கட்டார்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.