எல்லாம் ஒரு ஆசைதான் - சிவபிரகாஷ்

Photo by Jr Korpa on Unsplash

இன்ப நிலா
பூமியின் மேல் டார்ச்சடிக்க
என் சொந்த நிலா
வீட்டிலே சோர் வடிக்க

அவள் அருகே நான் அமர்ந்து
பற் பல கதை பேச
என் நெசஞ்சிலே அவள் கண்கள்
காதல் கனைவீச

வீணை என வண்டுகள் சத்தமிட
அவள் நடுநெற்றியில்
நானும் மெல்ல முத்தமிட

வெட்க காற்றடித்து அவ
முந்தானை முனுமுனுக்க
சில்லென காற்று வந்து
கதவு சன்னல்ல பூட்டி வைக்க

சத்தமே இல்லாத சாமத்தில்
அவளோடு கலந்திருக்க
திடுக்கிட்டு எழுந்த போது
பக்கத்தில் யாரும் இல்ல

வெக்கத்தில் நான் சிரிக்க
தலையணையின் மேல் இருந்த
பணிமாறுதல் கடிதமும்
நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தது.....
சிவபிரகாஷ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.