யுக-போதையோ...? - அமல் சி தேவ்

Photo by Raimond Klavins on Unsplash

நாகங்களாகி
நப்பாசைகள்
நயனங்களிலே
நடனமாடுகின்றனவே...

மானுடங்களின்
மனக்குடங்களில்
பொறாமை-விஷங்கள்
பொங்கிவழிகின்றனவே...

பல்லிகளின்
பல்லிடுக்குகளில்
விட்டில்கள்
வீழ்ந்துமடிகின்றனவே...

அநீதி இருட்டுகள்
அமாவாசைகளாய்
ஆன்மப் பவுர்ணமிகளையே
அணைத்து விழுங்குகின்றனவே...

கருணைமலர்களின்
கருவறைகளில்
பகைமைப்பாறைகள்
பிறவியெடுக்கின்றனவே...

மணக்கோலங்களின்
மங்களகீதங்களில்
மரண ராகங்கள்
மறைந்தொலிக்கின்றனவே...!!!
அமல் சி தேவ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.