முகங்கள் - கீதா ரங்கராஜன்

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

அரசு பேருந்தில் சுகமான பயணம்!
ஜன்னலோர இருக்கையின் சிலு சிலுப்பில்!
விழி விரித்து வெளி நோக்க!
அப்பப்பா நிறுத்ததில் எத்தனை முகங்கள்!
அவற்றில் எத்தனை நிறங்கள்!
வளமான வாழ்வில் செழித்திருக்கும் !
பொலிவான முகங்கள்!
விடியலை நோக்கி காத்திருக்கும் !
வெளுத்த முகங்கள்!
கனிவான அன்பை பொழியும் !
காதல் முகங்கள்!
உழைப்பில் வியர்த்திருக்கும்!
களைத்த முகங்கள்!
துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும்!
கருத்த முகங்கள்!
பேருந்திற்கு காத்திருக்கும் !
கடுத்த முகங்கள்!
அப்பப்பா எத்தனை முகங்கள்!
அதில் எத்தனை நவரசங்கள்!
என நான் அதிசயித்திருக்க!
மெல்ல நகர்ந்தது பேருந்து
கீதா ரங்கராஜன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.