வேண்டும் - இரா சனத், கம்பளை

Photo by Jr Korpa on Unsplash

மரணித்து போயுள்ள !
மனிதாபிமானத்தை !
மீண்டும் மீட்டெடுக்க !
மனிதன் மனிதனாக!
மாறவேண்டும்!!
இல்லையென்ற வறுமை மொழி !
இவ்வுலகில் இருந்து ஒழிய !
இருப்பவன் மேலதிகத்தை!
இழக்க முன்வரவேண்டும்!!!
உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு !
ஊமைகளாய் வாழும் !
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு !
அடக்குமுறையிலிருந்து !
விடிவு வேண்டும்!!!!
பணத்தை அங்கீகரித்து !
குணத்தை நிராகரித்து !
மமதையில் வாழும் !
மனிதன் அன்பை !
நேசிக்க வேண்டும்!!!!!
உதவியின்றி தவிப்போருக்கு !
உதவுவதற்கு முன்வருவோர் !
இவ்வுலகில் நீடூழி வாழ வேண்டும்
இரா சனத், கம்பளை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.