யாருக்கு.. பிறப்பிடம்… - செண்பக ஜெகதீசன்

Photo by Tengyart on Unsplash

01.!
யாருக்கு!
------------!
உண்டியலில் காசு போட்டு !
ஒருவன் !
கண்டதெல்லாம் கேட்டு !
கடவுளுக்குக் கொடுக்கிறான் !
இடைஞ்சல், !
இடையில் புகுந்து !
ஒருவன் !
கிடைப்பதைச் சுருட்டிடவே !
கிளப்புகிறான் உண்டியலை, !
கண்டுபிடிக்கக் கிளம்புகிறார் !
சிலர்- !
காவலர் என்ற பெயரில், !
காரணம் யார் என்பதைக் !
கண்டுபிடிக்க !
சிண்டுபிடிச் சண்டை, !
உண்டு இதில் ஒற்றுமை- !
ஒட்டு மொத்தமாய் !
இவர் !
வேண்டுதல் எல்லாம் !
கடவுளிடம்தான்…! !
கடவுளின் கருணை !
யாருக்கு… !
கடவுளே..கடவுளே…! !
!
02.!
பிறப்பிடம்…!
---------------!
குயில் பாடுவது உன்னைக் !
கூப்பிட அல்ல, !
கூண்டில் இல்லாத !
குதூகலம்தான்…! !
சுதந்திரம் எப்போதும் !
சுதந்திரக் கலைகளின் !
பிறப்பிடம்தான்…!!
முத்தெடுக்கத்தான்…!
மூழ்கினால் !
முத்தெடுக்க வேண்டும் !
கடலிலே, !
கிளிஞ்சல் ஓடுகளைக் !
கிண்டி எடுக்கவேண்டாம்- !
கிடைக்கும் அவை !
கரையியிலே…!!
!
-செண்பக ஜெகதீசன்…
செண்பக ஜெகதீசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.