திமிர்க் காற்றும்.. கோல‌மும் அவ‌ளும் - ராம்ப்ரசாத், சென்னை

Photo by engin akyurt on Unsplash

திமிர்க் காற்றும் விளை நிலமும்.. கோல‌மும் அவ‌ளும்!
01.!
திமிர்க் காற்றும், விளை நிலமும்!
----------------------------------------!
இடம்பெயர்ந்தறியா விளைநிலத்தை !
தேடி வந்து விதைகளைத் தூவிச்செல்கிறது!
வஞ்சக வானம் விதைத்த‌!
பெருஞ்சீற்ற‌த் திமிர் பிடித்த‌ காற்று...!
பாலின வேறுபாட்டின் ம‌ங்க‌லான‌ ஒளியில்!
நெல்லெனப் ப‌த‌ரைத் தாங்கிய‌ விதைக‌ளை!
விழுங்கி ப‌ச‌லை கொள்கின்ற‌து!
விளை நில‌ம்... !
விதைக்கப்பட்ட விதைகள்!
பதரென உமிழ்கின்றன‌!
ஒரு வீணடித்த தலைமுறையை...!
ஆங்கொரு மூலையில்,!
விளை நிலங்களை ஒத்துவிடும்!
தலைமுறையை தேடி உருவாகிறது!
சீற்றத்திமிர் கொண்ட காற்று!
மிகச்சிறியதொரு சுழலென‌...!
!
02.!
கோல‌மும் அவ‌ளும்!
-------------------------!
அதிகாலைகளில் நீ குனிந்து!
கோலமிடுகையில்!
கருமேகங்களெல்லாம்!
நீர்வீழ்ச்சியாய் வீழ்கின்றன‌!
உன் கருங்கூந்தலாய்...!
உன் கூந்தல் !
சூடும் மல்லிகையில்!
பிரதிபலிக்கும் அதிகாலைச்சூரியனின் !
பேரொளி...!
உன் விரல்கள்!
உதிர்க்கும் கோலப்பொடியில்!
நீரின்றி நீந்துகின்றன‌!
அழகான வெள்ளை மீன்கள்
ராம்ப்ரசாத், சென்னை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.