எனக்கான காதல் - நீதீ

Photo by Jr Korpa on Unsplash

எழுத்து: நீ “தீ”!
அவள் வரும் பேருந்தில்!
அவளின் பின் இருக்கை!
எனக்கு எழுதி தரப்பட்டது!
நான் இருப்பது தெரியாமல்!
சத்தம் போட்டு பேசும் ரகசியங்கள்!
என் காதுகளால் களவாடபடுகிறது!
காற்றுக்கு பறந்து வரும்!
கரு நீல கூந்தல்!
கன்னத்தில் படும் போதெல்லாம்!
உள் இழுக்கும் மூச்சுக்காற்றுடன்!
எங்கோ பயணப்படுகிறேன்!
இருவருக்கும் ஒரே நிற உடை என்றால்!
எனக்கு இருபது ரூபாய் செலவு!
அவளுக்கு ஜந்து ஆறு சாக்லெட்!
பத்து நிமிட பயணத்தில்!
கல்லூரி கட்டிடம்!
அவள் கால்தடம் பிடித்து நடப்பதாலே!
எனக்கு முப்பது நிமிடம்!
அவளின் வகுப்பறையை!
கடந்து செல்லும் போதெல்லாம்!
கண்களின் துழாவலில்!
அவளின் கவனமெல்லாம்!
கரும்பலகை மீது!
எவரிடமிருந்தாவது!
செய்தி வரும்!
நூலகத்தில் அவள் என்று!
நூல்பிடித்து செல்வேன்!
அவளுக்காக அசைவத்தை துறந்து!
நான்கு மணி பேருந்தை துறந்து!
அடுத்த பெண்களை பார்பதை மறந்து!
துறவறம் மேற்கொண்டேன்!
துறவி என்று!
தெரிந்து விட்டதோ அவளுக்கு!!
அதிகமாய் அவளிடம்!
அளவளாடிய என் நண்பன்!
அடிமைப்பட்டு விட்டான்!
என்னை தனிமைப்படுத்திவிட்டு!
கருப்புக்கும் வெள்ளைக்கும்!
காதல் என்று!
இலை மறையாய் வந்து விழும்!
இருவரும் விரும்பும் செய்தி!
நான் கேட்காமலேயே!
நண்பர்களிடம் சொல்லியதாய்!
நான் கேட்ட செய்தி!
எனக்காக தூது போனானாம்!
வெற்றி அவனுக்கே!!!!
என் துன்பம் அறியாமலே!
என் எதிரே பேசி சிரிப்பர்!
என்னை சங்கடப்படுத்திய!
அவரிருவரின் சந்தோச துள்ளலால்!
(இன்று) சாதித்தது என்ன?!
ஒதுக்கபட்டதாய் உணர தொடங்கினேன்!
அவளுக்காக!
அலைந்த நாட்களை..!
அழுத நாட்களை எண்ணிக்கொண்டு!
இறுதி ஆண்டுகளில்!
அவளில்லா பேருந்துகளில் நான்!!
இன்னமும் கீறலாய்!
என் மனதில்.!
எழுத்து: நீ “தீ”!
தொடர்புக்கு:006582377006
நீதீ

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.