காதலில் - கவிதா. நோர்வே

Photo by FLY:D on Unsplash

ஆதிகாலத்து!
வாள், வேலில்இருந்து!
நிகழ்காலத்து!
நவீன துப்பாக்கிகள் வரை!
ஆள்க் கொல்லி !
சாதனங்கள் ஆயிரம் இருக்கிறது!
இத்தனையும் இல்லாமல்!
என்னை கொன்று போகிறது!
உன் இரு கண்கள்!
எனது துடிக்கும் இதயத்தைத்!
துளையிடுகிறது !
எழுந்த உன் ஒற்றைப் புருவம்!
என் கண்ணிகளே !
கரு மை எடுத்து !
உன் விரல்கள்!
எழுதிப் போகிறது!
கவிதையென்று சொல்லி!
காதல் சாசனம்!
கால்நகம் இருந்து!
காற்றலையும் என் முடிவரை!
நீ எழுதிய முகவுரையே!
முடியவில்லை!
முற்றுப் புள்ளி!
மறந்துபோனது !
எங்கள் இலக்கியத்தில்!
காதலில் தொலைந்த என்னை!
தேடியெடுத்து அறைந்து செல்கிறாய்!
உன் காதல் சிலுவையில்!
முத்தமுட்களில் கிரிடம்!
செய்து ஏந்தி வருகிறாய்!
இரத்தம் போல் உணர்வுகள் !
காற்றடிக்கும் திசையெல்லாம்!
அடங்காது பாய்கிறது!
முழுமையாய் இறக்குமுன்பே!
புதைத்து விடுகிறாய்!
உன் புன்னகைப் புதைகுளியில்!
அந்த புன்னகையால்!
என் அவஸ்தையின்!
ஆயுள் மட்டும் !
நீண்டு கொள்கிறது!
என் இறப்பின் நுனியில்!
முடங்கிக் கிடக்கிறேன்!
கடைசிப் படியில்!
சொர்க்க வாசலென்று!
உன் இரு கை நீள்கிறது!
ஓடி வந்து விழுகையிலே!
புரிகிறது...!
காதலில் இதெல்லாம்!
சகஜம் என்று.!
- கவிதா நோர்வே
கவிதா. நோர்வே

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.