நினைவுப்பூக்கள் - க.அருணபாரதி

Photo by FLY:D on Unsplash

க.அருணபாரதி!
வானத்தில் சிறகடிக்கும்!
நட்சத்திர பூக்களாக!
வாழ்வில் பூக்கின்றன!
நினைவுப்பூக்கள்...!
வாசம் மட்டுமல்ல!
அதில் தேனும் !
கண்ணீராய் இருக்கும்..!
பாசக்கரங்கள் தொட்டால்!
மெல்ல அத்தேனை!
சுரக்கும்...!
வாசம் உணரும்!
போதெல்லாம்!
மனம் இறந்து!
பிறக்கும்..!
மாசங்கள் கடந்தும்கூட!
மனசெல்லாம் !
வாடாமல் சிரிக்கும்..!
பூக்களின் புன்னகை!
பார்த்து நம் மனதும்!
அதனுடன் போகும்...!
தீக்கிரை ஆக்கினாலும்!
அதன் நினைவுகள்!
சருகாய் சாகும்..!
நீருற்றி வளர்க்காமல்!
விட்டாலும் - அது!
தான்தோன்றித் தனமாக!
வளரும்..!
வேறினை பிடுங்க !
நினைத்தால் - அது!
முள்ளாய் கைகளில்!
மிளிரும்..!
-----------------------------------------------------------!
பாதையை தேடாதே.. உருவாக்கு !
- புரட்சியாளர் லெனின் -!
-----------------------------!
தோழமையுடன்
க.அருணபாரதி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.