கறவை - ஹெச்.ஜி.ரசூல்

Photo by FLY:D on Unsplash

அள்ளக் குறையாத பாலூற்றின் !
அமுத சுரபிகள்-காம்புகள் !
மூக்குத் துவாரங்களில் !
மூக்கணாங் கயிறுகள் !
விரிக்கும் உதடுகளில் வாய்கூடுகள் !
வைக்கோல் கன்றுகளை !
கண்களில் காட்டி !
கறவை நடக்கும் கள்ளத்தனமாய். !
தாக இளைப்பொடு !
கன்றின் வயிறுகள் !
நீர்த்துப்போகாத மௌனம் !
பசுமடியின் காம்புகளில் !
இப்போது கசிகிறது ரத்தம்
ஹெச்.ஜி.ரசூல்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.