எதற்கு சிபாரிசு - சிலம்பூர் யுகா துபாய்

Photo by Tengyart on Unsplash

உன்னை!
உரசிச்செல்லும்!
தென்றல்!
விட்டுப்பிரிந்ததும்!
செத்துத்தொலையும்!
மழைத்துளி!
மௌனமாய்வந்து!
சங்கீதமாகிப்போகும்!
காற்று!
எட்டிஉதைத்தாலும்!
ஒட்டிக்கொண்டேயிருக்கும்!
உடை!
தூக்கிலிட்டாலும்!
வெறுக்காத!
கூந்தல்பூக்கள்!
இப்படி!
கடந்துசெல்லும்!
அனைத்துமே-உன்னை!
காதலிக்கும்.!
நீ!
அளவோடு!
பூத்த பூ!
என்!
அணு அனைத்தையும்!
அடியோடு!
சாய்த்த தீ!
நானுன்னை!
காதலிப்பது குற்றமா?!
ஒரு!
மகா கவிஞனின்வாசலில்!
மண்டியிட்டுக்கிடக்கும்!
வார்த்தைகள் மாதிரி!
உன்!
இதயத்தின்முன்!
என்காதல் கோரிக்கைகள்!
எதற்கு!
சிபாரிசுசெய்வாய்!
நம் திருமணத்திற்கா,!
இல்லை!
என் மரணத்திற்கா?
சிலம்பூர் யுகா துபாய்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.