தில்லுபரு ஜானே தில்லு தீவானே

View Comments
படம் : கலைஞன்

தில்லுபரு ஜானே தில்லு தீவானே
தில்லுபரு ஜானே தில்லு தீவானே தித்திக்கின்ற தேனே
உள்ளபடி நானே உன்னை சேர்ந்தேனே ஒட்டி இருப்பேனே
தில்லுபரு ஜானே தில்லு தீவானே தித்திக்கின்ற தேனே
உள்ளபடி நானே உன்னை சேர்ந்தேனே ஒட்டி இருப்பேனே
போதும் இனி பேச்சி அனல் வீசுது மூச்சி
ஒரு மாதிரி ஆச்சிது ஆஜா ஆஜா
ஆஜா ஆஜா அரே ராரே ஆஜா ஆஜா

மன்னன் மாளிகையில் வாழும் மஞ்சள் வெயில்
ஆடை கட்டி வந்ததென்ன மெல்ல
கண்ணன் நீ தான் என்று மீரா வந்தாள் இன்று
காதல் கதை ஜாடைகளில் சொல்ல

மாலை கண்மயங்கும் வேலை மங்கை நதி
மங்கை நதி பொங்கி வரும் கங்கை நதி
ஏதோ காமன் செய்த சூதோ அச்சம் விட
அச்சம் விட அவனொரு பானம் விட
புது லீலைகள் தான் அதில் காலை வரை தான்
அடி காதலி கண்மணி ஆஜா ஆஜா
கையணைக்க ஆஜா ஆஜா

உன்னால் தூக்கம் கெட்டு வாடும் தென்னஞ்சிட்டு
கூடு விட்டு உன்னைத் தொட்டு கொஞ்சும்
சொன்னால் போதுமடி வாம்மா நானும் ரெடி
காதல் செய்ய காத்திருக்கு நெஞ்சும்
வாங்கு தோள் இரண்டில் தாங்கி சொல்லிக்கொடு
சொல்லிக்கொடு பாடங்களை அள்ளிக்கொடு
ஏக்கம் என்னையும் தான் தாக்கும் முத்தமிட்டு
முத்தமிட்டு கற்றுக்கொள்ளு கட்டில் மெட்டு
சிறு நூலிடை தான் ஒரு இன்பக் கடை தான்
உந்தன் தேவையை வாங்கிட ஆஜா ஆஜா
என்ன வேணும் ஆஜா ஆஜா

- கவிஞர் வாலி