தெய்வீக ராகம் தெவிட்டாத பாடல்

View Comments
படம் : உல்லாச பறவைகள்

தெய்வீக ராகம்
தெய்வீக ராகம் தெவிட்டாத பாடல்
கேட்டாலும் போதும் இள நெஞ்சங்கள் வாடும்
ம்ம்ம்..... ஆஆஆ....
தெய்வீக ராகம் தெவிட்டாத பாடல்

செந்தாழம் பூவைக்கொண்டு சிங்காரம் பண்ணிக்கொண்டு
செந்தூரப் பொட்டும் வைத்து தேலாடும் கரையில் நின்றேன்
பாரட்ட வா.... சீராட்ட வா...
நீ நீந்த வா... என்னோடு...
மோகம் தீருமே....
ம்ம்ம்... ஆஆஆ....

தெய்வீக ராகம் தெவிட்டாத பாடல்
கேட்டாலும் போதும் இள நெஞ்சங்கள் வாடும்

தந்தனன தந்தனன தந்தனன தந்தனன ன..
தந்த ன.. தந்த ன.. தந்தனன தந்தனன தந்தனன ன..
தந்தனன தந்தனன தந்தனன தந்தனன ன..

தழுவாத தேகம் ஒன்று
தனியாத மோகம் கொண்டு
தாலாட்ட தென்றல் உண்டு
தாலாத ஆசை உண்டு
பூமஞ்சமும் தேண் கிண்ணமும்
நீ தேடி வா... ஒரே ராகம்...
பாடி ஆடுவோம் வா

- தசரதன்