ரோஜா பூந்தோட்டம் காதல் வாசம்

View Comments

படம் : கண்ணுக்குள் நிலவு

ரோஜா பூந்தோட்டம்,
காதல் வாசம், காதல் வாசம்,
பூவின் இதழ் எல்லாம்,
மௌன ராகம், மௌன ராகம்,

 

ஒவ்வொரு இலையிலும்,
தேன்துளி ஆடுதே,
பூவெல்லாம் பூவெல்லாம்,
பனி மழை தேடுதே,
நம் காதல் கதை கொஞ்சம்,
சொல் சொல் சொல் என்றதே

 

விழியசைவில்,
உன் இதழ் அசைவில்,
இதயத்திலே இன்று,
ஒரு இசை தட்டு சுழலுதடி,

 

ஓ..ஓ..

 

புதிய இசை,
ஒரு புதிய திசை,
புது இதயம் என்று,
உன் காதலில் கிடைத்ததடி,

 

ஓ..ஓ…
காதலை நான் தந்தேன்,
வெட்கதை நீ தந்தாய்,
காதலை நான் தந்தேன்,
வெட்கதை நீ தந்தாய்,
நீ நெருங்கினால், நெருங்கினால்,
என் இளமை சுடுகிறதே,

உன்னை நினைத்து நான் விழிந்திருந்தேன்,

இரவுகளில் தினம்,
வண்ண நிலவுக்கு துணையிருந்தேன்,

 

ஓ..ஓ..

 

நிலவடிக்கும், கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும்,
பருவ நிலை,
அதில் என் மனதுடன் சிலிர்திருந்தேன்,
ஓ..ஓ…

 

சுரியன் ஒரு கண்ணில்,
வென்னிலா மறு கண்ணில்,
சுரியன் ஒரு கண்ணில்,
வென்னிலா மறு கண்ணில்,
என் இரவையும் பகலையும்,
உனது விழியில் கண்டேன்

- பழனி பாரதி