கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

குவியிணர்த் தோன்றி ஒண்பூ வன்ன

குறுந்தொகை:. மருதம் - தலைவி கூற்று

Indian-motifs-11

குவியிணர்த் தோன்றி ஒண்பூ வன்ன 

தொகுசெந் நெற்றிக் கணங்கொள் சேவல் 

நள்ளிருள் யாமத் தில்லெலி பார்க்கும் 

பிள்ளை வெருகிற் கல்கிரை யாகிக் 

 கடுநவைப் படீஇயரோ நீயே நெடுநீர் 

 யாணர்ஊரன் தன்னொடு வதிந்த 

 ஏம இன்துயில் எடுப்பி யோயே. 

 

-மதுரைக் கண்ணனார்.


 

 

Add a comment

அம்ம வாழி தோழி காதலர்

குறுந்தொகை:பாலை - தலைவி கூற்று
Indian-motifs-42
அம்ம வாழி தோழி காதலர் 
நூலறு முத்தின் தண்சிதர் உறைப்பத் 
தாளித் தண்பவர் நாளா மேயும் 
பனிபடு நாளே பிரிந்தனர் 
பிரியும் நாளும் பலவா குபவே. 
-காவன் முல்லைப்பூதனார்.
Add a comment

புல்வீழ் இற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர்

குறுந்தொகை:. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று

 

Indian-motifs-63

புல்வீழ் இற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர் 

வரையிழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் 

தீதில் நெஞ்சத்துக் கிளவி நம்வயின் 

வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் 

நெய்பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு 

தான்மணந் தனையமென விடுகந் தூதே. 

 

-கபிலர்.

 


 


Add a comment

கடும்புனல் தொகுத்த நடுங்கஞர் அள்ளல்

குறுந்தொகை: நெய்தல் - தலைவி கூற்று

Indian-motifs-20

கடும்புனல் தொகுத்த நடுங்கஞர் அள்ளல்
கவரிதழ் அன்ன தூவிச் செவ்வாய்
இரைதேர் நாரைக் கெவ்வ மாகத்
தூஉந் துவலைத் துயர்கூர் வாடையும்
வாரார் போல்வர்நங் காதலர்
வாழேன் போல்வல் தோழி யானே.

-வாயிலான் தேவனார்

 

Add a comment

புனவன் துடவைப் பொன்போற் சிறுதினைக்

குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று

 

Indian-motifs-10

புனவன் துடவைப் பொன்போற் சிறுதினைக் 

 கடியுண் கடவுட் கிட்ட செழுங்குரல் 

 அறியா துண்ட மஞ்ஞை ஆடுமகள் 

 வெறியுறு வனப்பின் வெய்துற்று நடுங்கும் 

 சூர்மலை நாடன் கேண்மை 

 நீர்மலி கண்ணொடு நினைப்பா கின்றே.

 

-நக்கீரர்.


 

 

Add a comment

உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா

குறுந்தொகை: நெய்தல் - தலைவி கூற்று
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா
திருப்பினெம் அளவைத் தன்றே வருத்தி
வான்றோய் வற்றே காமம்
சான்றோர் அல்லர்யாம் மரீஇ யோரே.

- ஔவையார்.
Add a comment

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி