கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

கௌவை யஞ்சிற் காமம் எய்க்கும்

குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று 

Indian-motifs-08
கௌவை யஞ்சிற் காமம் எய்க்கும் 
எள்ளற விடினே உள்ளது நாணே 
பெருங்களிறு வாங்க முரிந்துநிலம் படாஅ 
நாருடை ஒசியல் அற்றே 
கண்டிசின் தோழியவர் உண்டஎன் நலனே. 
-ஆலத்தூர் கிழார்.
Add a comment

முட்கால் இறவின் முடங்குபுறப் பெருங்கிளை

குறுந்தொகை:நெய்தல் - தோழி கூற்று

Indian-motifs-27
முட்கால் இறவின் முடங்குபுறப் பெருங்கிளை 
புணரி இகுதிரை தரூஉந் துறைவன் 
புணரிய இருந்த ஞான்றும் 
இன்னது மன்னோ நன்னுதற் கவினே. 
-நம்பி குட்டுவனார்.
Add a comment

மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன்

குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
Indian-motifs-28
மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் 
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் 
அதுவென உணரும் ஆயின் ஆயிடைக் 
கேழிருந் துறுகற் கெழுமலை நாடன் 
வல்லே வருக தோழிநம் 
இல்லோர் பெருநகை காணிய சிறிதே. 
-தீன்மதி நாகனார்.
Add a comment

மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை

குறுந்தொகை:மருதம் - தோழி கூற்று


ATT4511588


 மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை

வேலி வெருகின மாலை யுற்றெனப்

புகுமிட னறியாது தொகுபுடன் குழீஇய

பைதற் பிள்ளைக் கிளைபயிர்ந் தாஅங்

கின்னா திசைக்கும் அம்பலொடு

வாரல் வாழிய ரையவெந் தெருவே.

 

-ஒக்கூர் மாசாத்தியார்.

Add a comment

வாரா ராயினும் வரினும் அவர்நமக்கு

குறுந்தொகை:முல்லை - தலைவி கூற்று 
Indian-motifs-37
வாரா ராயினும் வரினும் அவர்நமக்கு 
யாரா கியரோ தோழி நீர 
நீலப் பைம்போ துளரிப் புதல 
பீலி ஒண்பொறிக் கருவிளை யாட்டி 
நுண்முள் ஈங்கைச் செவ்வரும் பூழ்த்த 
வண்ணத் துய்ம்மலர் உதிரத் தண்ணென்று 
இன்னா தெறிதரும் வாடையொடு 
என்னா யினள்கொல் என்னா தோரே. 
-கிள்ளிமங்கலங்கிழார்.
Add a comment

மழைவிளை யாடுங் குன்றுசேர் சிறுகுடிக்

குறுந்தொகை:முல்லை - தலைவி கூற்று

Indian-motifs-14
மழைவிளை யாடுங் குன்றுசேர் சிறுகுடிக் 
கறவை கன்றுவயிற் படரப் புறவிற் 
பாசிலை முல்லை ஆசில் வான்பூச் 
செவ்வான் செவ்வி கொண்டன்று 
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே. 
-வாயிலான் தேவனார்.
Add a comment

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி