உன் நினைவுகள்...

View Comments
ninaivugal
தோற்றாலென்ன
வெற்றிப் புன்னகையோடு உன்
நினைவுகள்....
- ஜெயந்த் கிருஷ்ணா