கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: கபிலர் 853
குறுந்தொகை : பாலை - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 912
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: பரணர் 983
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: கழார்க்கீரனெயிற்றி 920
குறுந்தொகை : மருதம் - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: கொல்லிக் கண்ணனார் 933
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: படுமரத்து மோசிகீரனார் 915
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று எழுத்தாளர்: அள்ளூர் நன்முல்லையார் 943
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: ஆதிமந்தியார் 967
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார் 918
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைன் கூற்று எழுத்தாளர்: ஔவையார் 955

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி