கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
குறுந்தொகை : பாலை - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: பூங்கணுத்திரையார் 638
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: நெடுவெண்ணிலவினார் 711
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: மாமலாடனார் 868
குறுந்தொகை : மருதம் - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: ஆலங்குடி வங்கனார் 674
குறுந்தொகை : பாலை - செவிலித்தாய் கூற்று எழுத்தாளர்: வெள்ளிவீதியார் 773
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: ஔவையார் 709
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: கபிலர் 653
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: அணிலாடு முன்றிலார் 695
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று எழுத்தாளர்: செம்புலப் பெயனீரார் 670
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: ஔவையார் 650

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி