கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: அள்ளூர் நன்முல்லையார் 986
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: அள்ளூர் நன்முல்லையார் 1011
குறுந்தொகை : முல்லை - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: கோவர்த்தனார் 938
குறுந்தொகை : முல்லை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: கோவூர்கிழார் 1099
குறுந்தொகை : முல்லை - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: கருவூர்க் கதப்பிள்ளை 945
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவன் கூற்று எழுத்தாளர்: உகாய்க்குடிகிழார் 973
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று எழுத்தாளர்: சிறைக்குடி ஆந்தையார் 930
குறுந்தொகை : மருதம் - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: தும்பிசேர் கீரனார் 1054
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று எழுத்தாளர்: பரணர் 1337
குறுந்தொகை : பாலை - தோழி கூற்று எழுத்தாளர்: மோசி கீரனார் 956

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி