கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
கான யானை தோனயந் துண்ட எழுத்தாளர்: குடவாயிற் கீரத்தனார் 979
பெருவரை மிசையது நெடுவெள் ளருவி எழுத்தாளர்: நக்கீரனார் 1052
அம்ம வாழி தோழி யாவதும் எழுத்தாளர்: மதுரை மருதன் இளநாகனார் 1034
காந்தள் வேலி ஓங்குமலை எழுத்தாளர்: கிள்ளி மங்கலங்கிழார் 1004
நீகண் டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ எழுத்தாளர்: படுமரத்து மோசிகீரனார் 1038
விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன எழுத்தாளர்: விட்டகுதிரையார் 1012
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ எழுத்தாளர்: பரணர் 1054
பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து எழுத்தாளர்: மள்ளனார் 923
மருந்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின் எழுத்தாளர்: கருவூர் ஓதஞானியார் 905
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று எழுத்தாளர்: ஓரம்போகியார் 1050

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி