கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
பாவடி உரல பகுவாய் வள்ளை எழுத்தாளர்: பரணர் 1023
ஒலிவெள் ளருவி ஓங்குமலை நாடன் எழுத்தாளர்: மதுரைக் கதக்கண்ணனார் 918
மன்ற மராஅத்த பேஎமுதிர் கடவுள்,கபிலர் எழுத்தாளர்: கபிலர் 1032
சிறைபனி உடைந்த சேயரி மழைக்கண் எழுத்தாளர்: வெண்கொற்றனார் 1041
யாரினும் இனியன் பேரன் பினனே எழுத்தாளர்: வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார் 1016
பெயர்த்தனென் முயங்கயான் வியர்த்தனென் என்றனள் எழுத்தாளர்: மோசிகீரனார் 924
அரும்பெறல் அமிழ்தம் ஆர்பதம் ஆக எழுத்தாளர்: வெண்பூதனார் 950
வாருறு வணர்கதுப் புளரிப் புறஞ்சேர்பு எழுத்தாளர்: கடுவன் மள்ளனார் 935
நின்சொற் கொண்ட என்சொல் எழுத்தாளர்: வடம வண்ணக்கண் பேரிசாத்தனார் 939
கூந்தல் ஆம்பல் முழுநெறி அடைச்சி எழுத்தாளர்: ஔவையார் 1088

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி