கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
விரிதிரைப் பெருங்கடல் வளைஇய உலகமும் எழுத்தாளர்: பரூஉ மோவாய்ப் பதுமனார் 1079
அருவிப் பரப்பின் ஐவனம் எழுத்தாளர்: கபிலர் 1038
யானே ஈண்டை யேனே யென்னலனே எழுத்தாளர்: வெண்பூதியார் 980
அருவி வேங்கைப் பெருமலை நாடற்கு எழுத்தாளர்: அள்ளூர் நன்முல்லையார் 1070
மால்வரை இழிதருந் தூவெள் அருவி எழுத்தாளர்: கபிலர் 1134
பெருந்தண் மாரிப் பேதைப் பித்திகத்து எழுத்தாளர்: கதக்கண்ணனார் 1052
நன்னலந் தொலைய நலமிகச் சாஅய் எழுத்தாளர்: அள்ளூர் நன்முல்லையார் 1021
ஞாயிறு பட்ட அகல்வாய் வானத்து எழுத்தாளர்: தாமோதரனார் 996
அரிற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற விளைகனி எழுத்தாளர்: ஔவையார் 1048
எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு எழுத்தாளர்: மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன்பூதனார் 1035

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி