கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
வாரா ராயினும் வரினும் அவர்நமக்கு எழுத்தாளர்: கிள்ளிமங்கலங்கிழார் 1019
முட்கால் இறவின் முடங்குபுறப் பெருங்கிளை எழுத்தாளர்: நம்பி குட்டுவனார் 1004
மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை எழுத்தாளர்: ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 957
மழைவிளை யாடுங் குன்றுசேர் சிறுகுடிக் எழுத்தாளர்: வாயிலான் தேவனார் 1022
குவியிணர்த் தோன்றி ஒண்பூ வன்ன எழுத்தாளர்: மதுரைக் கண்ணனார் 955
புல்வீழ் இற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர் எழுத்தாளர்: கபிலர் 948
புனவன் துடவைப் பொன்போற் சிறுதினைக் எழுத்தாளர்: நக்கீரர் 985
அம்ம வாழி தோழி காதலர் எழுத்தாளர்: காவன் முல்லைப்பூதனார் 1391
கடும்புனல் தொகுத்த நடுங்கஞர் அள்ளல் எழுத்தாளர்: வாயிலான் தேவனார் 982
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளா எழுத்தாளர்: ஔவையார் 1111

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி