கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

வடிகட்டி
காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை எழுத்தாளர்: ஆண்டாள் 1437
ஆழி மழைக்கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல் எழுத்தாளர்: ஆண்டாள் 1082
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி எழுத்தாளர்: ஆண்டாள் 974
வையத்து வாழ்வீர்காள்! எழுத்தாளர்: ஆண்டாள் 980
மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால் எழுத்தாளர்: ஆண்டாள் 1069
இலங்குவளை நெகிழச் சாஅ யானே எழுத்தாளர்: அம்மூவனார் 2178
உமணர் சேர்ந்து கழிந்து மருங்கி னகன்றலை எழுத்தாளர்: பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 1642
இருள்திணிந் தன்ன ஈர்ந்தண் கொழுநிழல் எழுத்தாளர்: ஐயூர் முடவனார் 1625
பைங்காற் கொக்கின் புன்புறத் தன்ன எழுத்தாளர்: ஓரம் போகியார் 1716
மெய்யே வாழி தோழி சாரல் எழுத்தாளர்: கபிலர் 2020

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி