கவிதை

ரயில் சினேகம்!

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 
View Comments

உதடுகளில் சிவப்புச் சாயம்;
இன்று பூத்த மல்லிகை மலர்கள் போல் கண்கள்;
சுருண்டு விழும் தங்க நிறக் கூந்தல்;
கால் மேல் கால் போட்டபடி,
நீண்ட கால்கள்;
மேல் காலில்
பாதி கழற்றிய,ஊஞ்சலாடும் ஹை ஹீல்ஸ்.

இரயில் பெட்டியில்
சகபயணியிடம்
உரக்கப் பேசிச்
சிரித்துக் கொண்டே வந்த அவள்,
ஏதோ நிருத்தத்தில்
'டக்', 'டக்' என இறங்கிச் செல்ல,
தொலைந்து போனப் பரிதாபமான ஆடுகள் போல்
எங்கள் கண்களும்
கீழே இறங்கி அவளையே பின்தொடர்கின்றன.

-  பார்த்திபன்