பனித்துளிகள்

View Comments
பனித்துளிகள்
வண்டுக்
காதலனைக் கண்டதும்
மலருக்குப் பதட்டம்
வியர்வையாய்….

பனித்துளிகள்

- நவின்